หลักสูตรของ BATC เน้นการฝึกสอนด้านการบินที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นที่จะให้ศิษย์การบินที่จบออกมาทุกคน

อ่านต่อ

IATA Regional Aviation Training Partner in Thailand

อ่านต่อ
/

โรงเรียนการบิน

ATPL, CPL & MPL: ATPL and CPL can be achieved following an integrated or a modular route. An MPL is only available in the Integrated or “full-time” option.

An MPL prepares you for guaranteed employment with one specific airline after graduation. An ATPL or CPL may not come with a secure airline job immediately after graduation, unless it is an airline specific program or “Cadetship / Student Pilot program”. However, it gives you the opportunity to job search amongst multiple airlines.

IATA-RTP

ATPL, CPL & MPL: ATPL and CPL can be achieved following an integrated or a modular route. An MPL is only available in the Integrated or “full-time” option.

An MPL prepares you for guaranteed employment with one specific airline after graduation. An ATPL or CPL may not come with a secure airline job immediately after graduation, unless it is an airline specific program or “Cadetship / Student Pilot program”. However, it gives you the opportunity to job search amongst multiple airlines.

ข่าวสาร & กิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

อ่านต่อ